%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c | ۲ |

بسیاری از فعالیتهای قرآنی، به مبنای فکری صحیح و روش متقن توجه کامل ندارند. اما طرح تدبر در قرآن از این حیث دارای غنای قابل توجهی است؛ در این راستا در اینجا به برخی مقالات مرتبط با مبانی تدبر در قرآن می پردازیم.

علامه طباطبایی که در نگرش نسبت به قرآن کریم، چرخشی تاریخی را رقم زده است، در تفسیر المیزان تحلیلی تاریخی از سیر تطور تفکر اسلامی و نسبت آن با قرآن کریم دارد که بسیار دقیق، خواندنی، اموزنده و تحول برانگیز است.

مقام معظم رهبری(حفظه الله) بارها بر اهمیت انس با قرآن و تدبر در آن تأکید کرده و آحاد جامعه را به این امر توصیه کرده اند…


1
2
3

چاپ کتاب تأسیس تمدن وحیانی(تدبر در سیره پیامبر اعظم(ص))

چاپ کتاب تأسیس تمدن وحیانی(تدبر در سیره پیامبر اعظم(ص))

این کتاب تألیف حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدحسین الهی زاده است که در سه بخش «پیش از رسالت»، «پس از رسالت» و «پس از هجرت» به شرح سیره پیامبر اعظم(ص) می پردازد.

کتاب و لوح فشرده «رهروان راه عاشورا»

کتاب و لوح فشرده «رهروان راه عاشورا»

این مجموعه تألیف استاد الهی زاده بوده و شامل تدبر در سیره امام حسین(ع)، تدبر در سوره فجر، تدبر در زیارت عاشورا و زیارت اربعین می باشد.

نذر فرهنگی

نذر فرهنگی

جهت گسترش و ترویج فرهنگ تدبر در قرآن کریم

بررسی جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

بررسی جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

تبیینی علمی، گویا و مختصر در پاسخ به سؤال نقش حدیث و روایت در تدبر در قرآن

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

یکی از ثمرات عینی نگرش تدبری به قرآن، جدا ندیدن قرآن از سیاست و مسئله حکومت و تمدن است. این مصاحبه از استاد صبوحی نمونه خوبی برای نشان دادن اثر نگاه تدبری در تصحیح نگرش سیاسی جوامع اسلامی است.

پیدایش، سیر تطور و ماندگاری اخباری‌گری

پیدایش، سیر تطور و ماندگاری اخباری‌گری

جریان انحرافی اخباری گری با پرداخت افراطی به روایات و کنار گذاشتن قرآن (و هم چنین عقل)، باعث کنار گذاشتن قرآن از علوم دینی و مهجوریت قرآن در میان عامه مردم شده است. این انحراف از اوان دوران اسلامی شکل گرفته و هنوز نیز به گونه های آشکار و پنهان در میان حوزه های علمیه و باورها و اعتقادات عمومی مردم نقش ویژه ای ایفا می کند.

مطالب پیشین