ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما به حساب کاربری واحد رسانه مؤسسه: eitaa.com/tadabor_resaneh در پیام رسان «ایتا» پیام دهید.

کانال‌ها و صفحات ما در فضای مجازی:

 

 

نشانی مؤسسه: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان هانری کوربن، بین کوچه شهید علی هاشمی فر و صائب