ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما در فضای مجازی از طریق حساب کاربری واحد رسانه در پیام رسان «ایتا» به نشانی eitaa.com/tadabor_resaneh پیام دهید.

کانال‌ها و صفحات ما در فضای مجازی:

 

 

نشانی مؤسسه: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان هانری کوربن، بین کوچه شهید علی هاشمی فر و صائب