405,000ریال
افزودن به سبد خرید

در این بسته آموزشی، رئوس، کلیات و مفاهیم پایه‌ای کتاب «زبان وحی مقدماتی»، توسط مؤلفان کتاب آموزش داده شده است. این بسته در واقع جلسات یک دوره مجازی چهار هفته‌ای است که هر هفته آن، 6 جلسه کوتاه ده دقیقه‌ای را شامل می‌شود.