مجموعه کتب تدبر در قرآن (تألیف استاد صبوحی)

تا کنون کتب ذیل از استاد صبوحی به چاپ رسیده است: ۱- «مجموعه شش جلدی تدبر در حزب مفصل قرآن کریم»: این مجموعه به ارائه مستدلّ تدبر ۶۸ سوره آخر قرآن کریم (سوره محمد(ص) تا سوره ناس) می پردازد که براساس روایتی از نبی اکرم (ص) به «حزب مفصّل قرآن» شهرت یافته است. تاکنون پنج اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه کتب تدبر در قرآن (تألیف استاد صبوحی)[…]

مجموعه DVD تدبر سوره ها، استاد صبوحی(آموزش غیرحضوری تدبر)

علاقه مندانی که تمایل دارند به صورت غیرحضوری مباحث تدبری را آموزش ببینند، مجموعه چندرسانه ای ارائه تدبر سوره ها توسط استاد حجت الاسلام علی صبوحی به همین منظور تهیه و عرضه شده است: در این مجموعه، سوره های طلاق تا ناس توسط استاد در قالب تصویری تدریس شده است. در این مجموعه شما با اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه DVD تدبر سوره ها، استاد صبوحی(آموزش غیرحضوری تدبر)[…]

مجموعه کتب زبان وحی(عربی قرآنی و برای فهم تدبری قرآن)

مجموعه کتب زبان وحی(واژه شناسی-جمله شناسی) با مبنا و نگاه متدبرانه به قرآن (فهم روشمند سیاقی منسجم قرآن) و در جهت عمومی سازی تدبر روشمند در قرآن طراحی شده و در صدد است در راستای عمومی شدن انس و آشنایی با زبان قرآن (نه صرفاً زبان عربی) که مقدمه اصلی تدبر در قرآن است، گامهای اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه کتب زبان وحی(عربی قرآنی و برای فهم تدبری قرآن)[…]

زمان پیدایش، سیر تحول و علل ماندگاری اخباری‌گری

باسمه تعالی پرداخت افراطی به روایات و کنار گذاشتن قرآن (و هم چنین عقل)، انحرافی است که از اوان دوران اسلامی شکل گرفته و هنوز نیز به گونه های آشکار و پنهان در میان حوزه های علمیه و باورها و اعتقادات عمومی مردم نقش ویژه ای ایفا می کند. این جریان انحرافی که به آن اطلاعت بیشتر دربارهزمان پیدایش، سیر تحول و علل ماندگاری اخباری‌گری[…]

تحلیل سیر تحول تفکر اسلامی، جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن

علامه طباطبایی بیش از آنکه فقیه یا فیلسوف باشد، مفسری بزرگ است که نقش اساسی در احیای قرآن کریم در میانه اعصار مختلف اسلامی دارد. واقعیت آن است که پس از ظلم بزرگ به اهل بیت(علیهم السلام) در صدر طلوع خورشید اسلام، قرآن کریم به عنوان همتای اکبر ایشان نیز از صحنه تاریخ به تدریج به کنار گذاشته شد و اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل سیر تحول تفکر اسلامی، جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن[…]

دسته های مفهومی(سیاق) سوره‌های قرآن

پرونده‌ای که در پیوست همین مطلب قابل دسترسی‌است، دسته بندی آیات سوره های قرآن، بر اساس محتوا می باشد. معیار در دسته بندی ها، کامل شدن یک محتوا و شروع محتوای جدید است. در لسان کلاسهای تدبر به این دسته ها، سیاق یا کلام گفته می شود. سیاق‌بندی‌های ارائه شده، تکمیل سیاق بندی انجام شده اطلاعت بیشتر دربارهدسته های مفهومی(سیاق) سوره‌های قرآن[…]

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

یکی از ثمرات عینی نگرش تدبری به قرآن، جدا ندیدن قرآن از سیاست و مسئله حکومت و تمدن است. خروجی نگرش آیه ای به قرآن، کتابی خنثی و منفعل است که هر رأی و نظری را می توان بر آن تحمیل نمود و اساساً برای ابعاد اجتماعی و سیاسی زندگی بشر نظری قاطع و صریح ندارد. مصاحبه اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن[…]