قوانین و مقررات

۱- ثبت نام در دوره های تدبر مطابق اطلاعیه های مندرج در سایت tadabor.ir انجام خواهد شد.

۲- در تمامی دوره ها، قوانین خاص هر دوره در اطلاعیه ی مربوطه درج می شود و لازم است متقاضیان پیش از تکمیل فرم قوانین را مطالعه نمایند.

۳- برای همه ی متقضیان لازم است هزینه ی ثبت نام هر دوره را پس از تکمیل فرم ثبت نام از طریق درگاه موجود در انتهای فرم پرداخت کنند. در غیر این صورت ثبت نام آنها نهایی نشده و موسسه هیچ مسئولیتی بابت پذیرش آنان نخواهد داشت.

۴- هزینه ی پرداخت شده در هنگام ثبت نام بخشی از شهریه ی دوره می باشد. لذا لازم است مابقی شهریه دوره حداکثر تا جلسه ی دوم به صورت حضوری پرداخت شود.

۵- متقاضیان میتوانند تا یک هفته قبل از شروع کلاسها، هزینه ی ثبت نامی که به صورت اینترنتی پرداخت کرده اند را بازپس بگیرند و از شرکت در دوره انصراف دهند. در صورتی که متقاضی پس از این زمان انصراف خود را اعلام کند، هزینه ی ثبت نام عودت نخواهد شد.