هدف، رسالت و فعالیتهای اصلی مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت

رسالت و هدف مؤسسه گفتمان قرآن ولایت، ایجاد پایگاه قرآنی-نخبگانی جریان‌ساز با رویکرد تحول در گفتمان دینی نخبگان جوان (دانشگاهی و حوزوی) و نهادینه شدن گفتمان قرآنی ولایی در میان ایشان است. این هدف با تمرکز در فعالیت های پژوهشی و آموزشی ذیل دنبال می شود:

۱) پژوهش در خصوص چارچوب و اصول گفتمان قرآن ولایی و تبیین علمی آن.

۲) تحقیق درباره مبانی و روش تدبر در قرآن و تبیین علمی آن.

۳) تربیت نیروی متخصص قرآنی- تدبری کار آمد و جریان ساز در قالب مدرسه مطالعات قرآنی

۴) آشنا کردن طلاب و دانشجویان جوان با مبانی و روش تدبر در قرآن و چارچوب گفتمان قرآنی در قالب مدرسه مجازی تدبر در قرآن