مهر ۱۶, ۱۳۹۹

هدف، رسالت و فعالیتهای اصلی مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت

رسالت و هدف مؤسسه گفتمان قرآن ولایت، ایجاد پایگاه قرآنی-نخبگانی جریان‌ساز در کلان شهر تهران با رویکرد تحول در گفتمان دینی نخبگان جوان (دانشگاهی و حوزوی) و نهادینه شدن گفتمان قرآنی ولایی در میان ایشان است. این هدف با تمرکز در فعالیت های پژوهشی و آموزشی ذیل دنبال می شود:

۱) پژوهش در خصوص چارچوب و اصول گفتمان قرآن ولایی و تبیین علمی آن.

۲) تحقیق درباره مبانی و روش تدبر در قرآن و تبیین علمی آن.

۳) آموزش مهارت تدبر در قرآن کریم به نخبگان جوان و تثبیت و تعمیق گفتمان قرآنی ولایی در ایشان در قالب دوره های تدبر در قرآن دانشجویی.

۴) تربیت مدرس، استاد و پژوهشگر قرآنی- تدبری از میان دانش آموختگان دوره های دانشجویی در قالب دوره های تخصصی تدبر در قرآن.