اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

مقطع دوم دوره آشنایی با تدبر در قرآن- کارگاه تدبر در سوره ها

✅ 1. هدف و برنامه دوره

🔴 در مقطع اول دوره آشنایی با تدبر در قرآن (بسته آشنایی) افراد با کلیات تدبر در قرآن و مدل کلی تدبر در سوره های قرآن آشنا می شوند، لذا در ادامه نیاز دارند تا آنچه را در مقطع اول یاد گرفته اند، تعمیق و تثبیت کرده و با تمرین و ممارست بیشتر، به سمت کسب مهارت تدبر در سوره ها قدم بردارند. مقطع دوم دوره آشنایی در این راستا طراحی شده است و در آن مخاطبان با تمرین تدبر در ۹ سوره قرآن هر چه بیشتر مهارت تدبر در قرآن را به دست می آورند و در ضمن نکات جدیدتری از مبانی و روش تدبر در قرآن را فرا می گیرند.

🔴 در صورت شرکت فعال در این دوره، خواهید دانست:

 • قرآن کریم در تکلم خود، پراکنده گویی و بی نظمی ندارد و سخن قرآن، پیوسته و منسجم است.
 • همه سوره های قرآن، دارای جهت و هدفی واحد، جامع و هدایتی است.
 • چینش سوره های قرآن در کنار هم وحیانی و با هدف هدایتی است.
 • تدبر در قرآن، جایگاهی ویژه در هدایت جامعه بشری دارد و جای آن با هیچ عنصری پر نخواهد شد.
 • قرآن کریم به روز، کارآمد و پاسخگوی به نیازها و مسائل امروز بشر نیز هست.
 • قرآن کریم کتابی صرفاً برای ترمیم اخلاق فردی مسلمانان نیست و افق اصلاح گری آن در سطح یک تمدن جهانی است.
 • قرآن کریم مملو از معارف اجتماعی و تمدن ساز است که مشابه آن در هیچ مکتب بشری یافت نمی شود.
 • فهم معارف بنیادین قرآنی، نه با نگرش آیه ای، بلکه با نگرش سوره ای و نظام مند به قرآن ممکن است.

🔴 این احساس را خواهید داشت که:

 • علاقه شما به قرآن کریم افزایش یافته است.
 • خدایی بودن قرآن، ملموس تر شده است.
 • انس شما با کلام الهی افزایش پیدا کرده است.

🔴 خواهید توانست:

 • قرآن را بصورت متدبرانه تری قرائت کنید.
 • قرآن را بهتر از قبل بفهمید.
 • و…

 

🗒 ۲٫ نحوه برگزاری دوره

🔴 این دوره در طول ۹ هفته به مانند مقطع اول دوره آشنایی (بسته کوتاه مدت آشنایی با تدبر) بر روی دو بستر: ۱- سامانه مشاهده جلسات و ۲- کانال ارتباطی در پیام رسان بله برگزار می شود.

🔹هر هفته از آموزش، مشتمل بر تعدادی از جلسات آموزشی مرتبط به هم (هر جلسه: بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه) است که پس از رسیدن موعد هر هفته، دسترسی به آنها در سامانه آموزشی باز شده و مخاطب طی مدت یک هفته پیش رو می تواند جلسات را در زمان دلخواه (هر ساعت از شبانه روز) مشاهده کند.

🔹 مخاطبان، سؤالات خود نسبت به مباحث هر هفته را می توانند از طریق کانال ارتباطی، مطرح کنند. سؤالات در پایان هفته جمع آوری شده و توسط اساتید پاسخ داده و ضبط می شود و از طریق کانال، در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

📖 3. سوره های دوره

🔴 ۹ سوره حدید، مجادله، حشر، ممتحنه، صف، جمعه، تغابن، طلاق و تحریم

📈 4. زمان برگزاری و مدت دوره

🔹این مقطع شامل مجموعاً ۱۰ ساعت آموزشی است که مخاطبان می بایست در طول مدت ۹ هفته (۳ آبان الی ۵ دی) آن را مشاهده کنند.

🔹جهت رعایت توالی آموزشی، مخاطبان می بایست مطالب را هفته به هفته دنبال کنند و تا پایان هفته نهم دوره را به پایان برسانند. بعد از پایان هفته نهم (تاریخ ۵ دی) سامانه آموزشی بسته خواهد شد.

✳️ 5. شرایط شرکت کنندگان

🔹افرادی می توانند در این مقطع شرکت کنند که در مقطع اول شرکت کرده و در ارزیابی انتهایی آن قبول شده باشند.

💳 6. شهریه دوره

💵 80 هزار تومان

در صورتی که قبلاً مقطع اول دوره آشنایی (بسته آشنایی) را با موفقیت گذرانده اید،

هم اکنون می توانید از طریق دکمه ذیل در مقطع دوم دوره آشنایی ثبت نام کنید.

افرادی که هنوز مقطع اول (بسته آشنایی) را نگذرانده اند، به اینجا مراجعه کنند.