فرم پرداخت انفاق مستمر ماهیانه

  • 📌لطفاً نام و نام خانوادگی خود را بطور کامل درج بفرمایید تا روند پیگیری و ثبت انفاق‌های ماهیانه‌ی دوستان دچار اخلال نشود. با تشکر
  • لطفاً مبلغ مورد نظر را به «تومان» وارد نمایید.