فرم پرداخت قرض الحسنه

  • لطفاً شماره همراه خود را به درستی وارد نمایید تا بتوانیم با شما ارتباط برقرار کرده و رسید را خدمتتان ارسال کنیم.
  • مدت قرض حداقل یک سال می باشد.
  • لطفاً مبلغ قرض را به «تومان» وارد کنید.