زمان پیدایش، سیر تحول و علل ماندگاری اخباری‌گری

باسمه تعالی پرداخت افراطی به روایات و کنار گذاشتن قرآن (و هم چنین عقل)، انحرافی است که از اوان دوران اسلامی شکل گرفته و هنوز نیز به گونه های آشکار و پنهان در میان حوزه های علمیه و باورها و اعتقادات عمومی مردم نقش ویژه ای ایفا می کند. این جریان انحرافی که به آن اطلاعت بیشتر دربارهزمان پیدایش، سیر تحول و علل ماندگاری اخباری‌گری[…]

تحلیل سیر تحول تفکر اسلامی، جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن

علامه طباطبایی بیش از آنکه فقیه یا فیلسوف باشد، مفسری بزرگ است که نقش اساسی در احیای قرآن کریم در میانه اعصار مختلف اسلامی دارد. واقعیت آن است که پس از ظلم بزرگ به اهل بیت(علیهم السلام) در صدر طلوع خورشید اسلام، قرآن کریم به عنوان همتای اکبر ایشان نیز از صحنه تاریخ به تدریج به کنار گذاشته شد و اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل سیر تحول تفکر اسلامی، جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن[…]

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

یکی از ثمرات عینی نگرش تدبری به قرآن، جدا ندیدن قرآن از سیاست و مسئله حکومت و تمدن است. خروجی نگرش آیه ای به قرآن، کتابی خنثی و منفعل است که هر رأی و نظری را می توان بر آن تحمیل نمود و اساساً برای ابعاد اجتماعی و سیاسی زندگی بشر نظری قاطع و صریح ندارد. مصاحبه اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن[…]

مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن

انقلاب اسلامی ایران با شعار قرآن و برای تحقق معارف و اجرای سیاست‌ها و احکام آن پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است. بی‌تردید این انقلاب اگر خواهانِ رشد و بالندگی باشد، باید به درک قرآنی آحاد جامعه و توانمندی آنان در فهم قرآن، توجه جدی مبذول دارد. از همین رو یکی از توصیه‌های مهم و اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن[…]

غفلت از مضامین مهم سوره تحریم، در اثر حاکم کردن شأن نزول بر قرآن

یکی از مهم ترین مبانی تدبر در قرآن عدم حاکم کردن هیچ منبع دیگر بر قرآن است. از زمره این موارد عدم حاکم کردن شأن نزول و اخبار تاریخی درباره سوره ها بر مفاهیم مستفاد از خود سوره ها می باشد. عدم توجه به این مسأله در طول تاریخ باعث اشتباه در فهم بسیاری از اطلاعت بیشتر دربارهغفلت از مضامین مهم سوره تحریم، در اثر حاکم کردن شأن نزول بر قرآن[…]

تبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

مقاله «بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن به قرآن، براساس تفاوت دو مرحله تدبر و تبیین(تفسیر)» نوشته یکی از اساتید مؤسسه، در دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج (نشریه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی بنیاد اسراء تحت نظارت آیت الله جوادی آملی) به چاپ رسید. علاقه مندان به مبانی تدبر با خواندن این مقاله، می توانند اطلاعت بیشتر دربارهتبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن[…]

تبیین فهم تدبری آیات ۱۶-۱۹ سوره قیامت و نقد اقوال دیگر در قالب یک مقاله علمی

آیات ۱۶-۱۹سوره مبارکه قیامت از جمله آیاتی است که در خصوص معنای آن در میان مفسران و محققان بحث به درازا کشیده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است. بیشتر مفسران این آیات را جملات معترضه‌ای درباره قرآن، در میان آیات مربوط به قیامت دانسته ‌اند، اما برخی نیز این آیات را مربوط به اطلاعت بیشتر دربارهتبیین فهم تدبری آیات ۱۶-۱۹ سوره قیامت و نقد اقوال دیگر در قالب یک مقاله علمی[…]