مجموعه کتب زبان وحی (عربی قرآنی برای فهم تدبری قرآن)

📚 مجموعه کتب زبان وحی (واژه شناسی-جمله شناسی) با مبنا و نگاه متدبرانه به قرآن (فهم روشمند سیاقی و منسجم قرآن) و در جهت عمومی سازی تدبر روشمند در قرآن طراحی شده و در صدد است در راستای عمومی شدن انس و آشنایی با زبان قرآن (نه صرفاً زبان عربی) که مقدمه اصلی تدبر در قرآن است، گامهای بلندی بردارد.

با آنکه آموزش زبان عربی، یک امر راهبردی در زمینه گسترش فهم عمومی قرآن است، اما کتب موجود ادبیات عرب، رغبت لازم برای مخاطبان عمومی جهت یادگیری زبان قرآن را ایجاد نکرده و حتی گاه آنها را مأیوس و یا دل‌زده می‌کنند. ریشه امر در این است که ساختار کتب موجود و چینش مباحث آن عمدتاً جهت فهم اجتهادی زبان عربی آن هم همراه با ساختار و چینشی پیچیده طراحی شده است. کتاب حاضر با این مبنا  که اولاً آموزش عربی برای تدبر عمومی قرآن، غیر از آموزش عربی به عنوان یک علم تخصصی است و ثانیاً اینکه «زبان مبین قرآن» بسیار والاتر اما ساده‌تر از «زبان عربی» می‌باشد، سعی نموده مباحث را به مقدار و کیفیتی بیان کند که یادگیری عربی را از یک سو برای عموم مخاطبان هر چه آسانتر و از سوی دیگر مباحث هر چه متناسب تر با مفاهیم بلند قرآن ویژگی‌های عربیِ مبین قرآن باشد.

✅ سلسله کتب زبان وحی دارای ویژگیهایی می باشند که آن را از دیگر تألیفات در زمینه آموزش زبان قرآن و عربی، ممتاز کرده است، برخی از این ویژگیها عبارتند از:

 1. توجه به ویژگیهای زبان الهی قرآن و حاکمیت آن بر زبان عربی بشری:
 • محوریت دادن به موارد پر کاربرد قرآنی و در حاشیه قرار گرفتن موارد کم کاربرد
 • عدم پرداخت به موارد به کار نرفته در قرآن
 • حذف موارد مخالف با زبان و کاربردهای قرآن
 • توجه به فهم واژگان، جملات و اسلوبهای قرآنی در منظومه معرفتی قرآن
 • توجه به اصل عدم تساهل و تسامح در زبان قرآن
 • توجه به فطری، ساده، شفاف و در عین حال دقیق بودن زبان قرآن
 1. توجه به هدف(انس و تدبر در قرآن) و رعایت جنبه مقدمه بودن آموزش عربی:
 • توجه به مفهوم سیاق و نقش بی بدیل آن در فهم واژگان، جملات و عبارات قرآنی
 • توجه ویژه به بحث مغفول ارتباط بین جملات در جهت فهم تدبری قرآن
 • محور قرار دادن معانی و تمرکز بر آنها به جای پرداختنِ صرف به مباحث صوری و لفظی‌
 • فراوانی مثالها و تمارین کاربردی و قرآنی در هر مبحث و انحصار آنها در استعمالات قرآنی
 • بهره گیری از منابع قرآنی معتبر؛ مانند: تفسیر المیزان، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
 • بیان ترجمه برای عبارات قرآنی کتاب با محوریت ترجمه قرآن بر اساس المیزان
 1. آموزشی و عمومی بودن:
 • کم حجم بودن در عین پر مغز بودن (پرداختن به مباحث پرکاربرد و پر مفهوم)
 • تقسیم بندی ابتکاری مباحث در قالبی نظام مند و معنایی
 • بیان مطالب و تعاریف به شیوه ساده، مفهومی و نظام مند
 • بهره گیری از شباهتهای زبان فارسی با زبان عربی برای انتقال و فهماندن مطالب
 • ارائه تمرینات متنوع کاربردی

🔴 جهت آشنایی بیشتر با این کتب، فهرست و مقدمات این دو کتاب در دو لینک ذیل در دسترس است:

فهرست، پیش گفتار و مقدمه کتاب زبان وحی- واژه شناسی

فهرست و پیش گفتار کتاب زبان وحی-جمله شناسی

📖 قیمت نسخه الکترونیک محصولات:

۱- زبان وحی-واژه‌شناسی:                          ۱۲/۰۰۰ تومان

۲- زبان وحی-جمله‌شناسی:                        ۱۵/۰۰۰ تومان

*نکته: ابتدا از لینک های ذیل، کتابخوان «طاقچه» یا «پاتوق کتاب» را دانلود و سپس نسخه الکترونیک را خریداری نمایید.

🔗 خرید نسخه الکترونیکی واژه شناسی از پاتوق کتاب: اینجا 

🔗 خرید نسخه الکترونیکی جمله شناسی از پاتوق کتاب: اینجا 

🔗 خرید نسخه الکترونیکی واژه شناسی از طاقچه: اینجا 

🔗 خرید نسخه الکترونیکی جمله شناسی از طاقچه: اینجا