لیستی از مؤسسات و محصولات معتبر تدبر در قرآن سراسر کشور

1- مؤسسه برگزار کننده دوره های تدبر در قرآن برای خواهران دانشجو و طلبه:

مؤسسه اندیشه قرآن و ولایت/ سایت: tadabbor114.ir

۲- مؤسسات برگزار کننده دوره های تدبر در قرآن برای تمامی اقشار:

الف- مؤسسه تدبر در کلام وحی قم/ سایت: tadaborquran.com / تلفن: ۳۷۷۳۳۴۰۳ (۰۲۵)

ب- مؤسسه تدبر در قرآن و سیره مشهد/ سایت: mftqs.com / تلفن: ۳۸۵۳۶۷۷۱/  ۴-۳۸۵۸۰۲۲۱ / ۳۸۵۴۲۳۲۵ (۰۵۱)

۳- محصولات تدبری:

الف- مجموعه کتب ارائه تدبر سوره ها و آموزش زبان قرآن: اینجا.

ب- فایل صوتی ارائه تدبر سوره ها: اینجا.