بهمن ۲۵, ۱۳۹۷

آشنایی با دوره پایه تدبر در قرآن

دوره پایه تدبر در قرآن

بعد از آشنایی با تدبر در قرآن در «دوره آشنایی»، لازم است مخاطبان از سویی، برخی مقدمات پایه ای تدبر در قرآن را کسب کنند و از سویی دیگر با ممارست در انس متدبرانه با قرآن، مهارت تدبر در قرآن را در خود تقویت کنند. «دوره پایه» جهت این امور طراحی شده است.

۱- مواد درسی

  • تدبر در سوره های قرآن: ۴ واحد
  • زبان وحی مقدماتی (آموزش مباحث پایه زبان، ادبیات و عربی قرآنی): ۲ واحد (اختیاری)
  • آشنایی با مبانی تدبر در قرآن: ۲ واحد (اختیاری)

نکته: طلاب، دانشجویان دانشگاه شهید مطهری و امام صادق(ع)، دانشجویان رشته های الهیات و ادبیات عرب و افرادی که تسلط کاملی بر ادبیات عرب دارند، نیازی به گذراندن درس «زبان وحی مقدماتی» ندارند.

۲- سوره ها

  • حاکمیتی- اجتماعی(مدنی): ۶ سوره حدید، مجادله، حشر، تغابن، طلاق و تحریم
  • بنیادی- اعتقادی (مکی): ۳ سوره مدثر، قیامت و انسان

۳- مدت دوره

  • ۲ ترم

۴- ترم بندی

  • ترم اول: تدبر در قرآن۱ (مدثر، قیامت، انسان، تغابن، طلاق و تحریم)
  • ترم دوم: تدبر در قرآن۲ (حدید، مجادله و حشر)

– کلاس «زبان وحی مقدماتی» را می توان همزمان با ترم یا دوم و یا حتی بعد از این دو ترم گذراند، اما پیش نیاز کلاس «آشنایی با مبانی تدبر در قرآن»، گذراندن ترم اول و دوم دوره پایه تدبر در قرآن است.

– در پایان این دوره به دانش آموختگان متقاضی، گواهی شرکت در دوره، ممهور به مهر مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت داده خواهد شد.