شهریور ۱, ۱۳۹۷

آشنایی با دوره آموزش تخصصی

دوره آموزش تخصصی تدبر در قرآن

بعد از آشنایی با مباحث پایه ای تدبر در قرآن در «دوره پایه» ، آموزش تخصصی تدبر در قرآن آغاز می شود. هدف این دوره، تربیت افرادی است که با مبانی و روش تدبر قرآن به طور مستند و مستدل آگاه بوده و مهارت تدبر در قرآن را نیز کسب کرده اند و به تدریج می توانند در عرصه های مختلف ترویج و آموزش تدبر در قرآن و پژوهشهای تدبری ورود پیدا کنند، از این رو لزوماً همه فارغ التحصیلان دوره پایه، مخاطب این دوره نیستند، بلکه شرایط آن ویژه است که در توضیحات بعدی آمده است.

۱- مواد درسی

 • تدبر در قرآن: ۱۲ واحد
 • زبان وحی (آموزش زبان، ادبیات و عربی قرآنی): ۶ واحد
 • مبانی تدبر در قرآن و علوم قرآنی مورد نیاز: ۴ واحد
 • آشنایی با سنت و سیره معصومین(علیهم السلام): ۲واحد

۲- مدت دوره

۶ ترم

۳- ترم بندی

 • ترم اول: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۱)+ زبان وحی(۱)
 • ترم دوم: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۲)+ زبان وحی(۲)+ مبانی(۱)
 • ترم سوم: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۳)+ زبان وحی(۳)+ مبانی(۲)
 • ترم چهارم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۱)+ مبانی(۳)
 • ترم پنجم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۲)+ آشنایی با سنت و سیره معصومان علیهم السلام(۱)
 • ترم ششم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۳)+ آشنایی با سنت و سیره معصومان علیهم السلام(۲)

۴- شرایط و الزامات شرکت در دوره

 • گذراندن تمام مواد درسی دوره پایه (حتی موارد اختیاری) و قبولی در آزمون ورودی شامل این مواد درسی
 • تحصیل در رشته های تخصصی علوم دینی (رشته علوم قرآن و حدیث و توابع آن در دانشگاه یا سطح۱ حوزه)

– البته دانشجویانی که در شرف تغییر رشته به سمت رشته های تخصصی علوم دینی هستند و یا قصد جدی بر انجام این کار دارند، با نظر مساعد اساتید، می توانند در این دوره شرکت کنند.

 • اختصاص حداقل سه ساعت زمان برای تمارین و مباحث کلاسها به صورت هفتگی

نکته: عموم دانشجویان (غیر از رشته علوم قرآن و حدیث) که قصد، همت و فرصت مطالعات تخصصی دینی را دارند، اما نمی توانند به سمت رشته های تخصصی علوم دینی تغییر رشته دهند، تنها در صورت تأیید اساتید دوره پایه و قبولی در آزمون ورودی می توانند در این دوره شرکت کنند.