شرایط و ضوابط تحصیل در مدرسه مطالعات قرآنی

👥 شرایط شرکت کنندگان

🔹 1. دانشجو یا دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های تخصصی علوم دینی در دانشگاه (رشته علوم قرآن و حدیث و توابع آن) یا طلبه سطح ۱

🔻 موارد ذیل هم بنا به اولویت و بعد از مصاحبه علمی توسط اساتید مؤسسه و تأیید ایشان، می‌توانند در این مدرسه تحصیل کنند:

  • اولویت اول: دانشجویان یا دانش آموختگان دیگر رشته ها که در شرف تغییر رشته به سمت رشته های دینی دانشگاه و حوزه هستند و یا به طور جدی قصد چنین تغییری را دارند.
  • اولویت دوم: دانشجویان یا دانش آموختگان دیگر رشته ها که هر چند قصد تغییر رشته به سمت رشته های دینی دانشگاه و حوزه را ندارند، اما قصد، همت و فرصت مطالعات تخصصی قرآنی را دارند.

🔹 2. حداکثر سن: ۲۵ سال

🔹 3. گذراندن موفق تمام دروس مدرسه مجازی تدبر در قرآن

🔹 4. قبولی در آزمون ورود به دوره

🔹 5. شرکت منظم و فعال هفتگی در کلاسهای حضوری (پنجشنبه بعد از ظهرها – ۴ ساعت در هفته)

  • چنانکه در ادامه هم می آید، برنامه این مدرسه به صورت حضوری و کارگاهی برگزار می شود، لذا حتماً نیاز به حضور منظم هفتگی و بحث و گفتگوی کلاسی و تعامل با اساتید دارد. به طور معمول، رعایت چنین شرطی برای افراد مقیم در شهر تهران (و یا نهایت شهرهای اطراف) قابل انجام است، لذا از پذیرش افراد مقیم در سایر شهرها معذوریم.

🔹 6. داشتن فرصت کافی برای انجام تکالیف و تمارین هفتگی کلاسها (حداقل ۳ ساعت در هفته)

📚 مواد آزمون ورودی

🔹 1. کلیات و چارچوب مبانی و روش تدبر در قرآن

🔹 2. کلیات و چارچوب زبان قرآن (عربی قرآنی).

🔹 3. تدبر ۲۰ سوره حدید تا انسان (شامل ترجمه تدبری آیات، ساختار و جهت هر کدام از سوره ها).