هدف و مخاطب مدرسه تحولی «مطالعات قرآنی»

🎯 «مدرسه تحولی مطالعات قرآنی» چرا تشکیل شده و هدفش چیست؟

💠 در گفتمان رایج دینی، قرآن و منظومه فکری آن جایگاه محوری ندارد. در اینگونه دین فهمی و دینداری، ما سالها می توانیم مسلمان باشیم یا حتی ادعای هدایت دیگران را هم داشته باشیم، اما حتی یک دور، قرآن را تدبر نکرده باشیم و با منظومه فکری قرآن آشنا نباشیم. چه شده است که با وجود اعتقاد به قرآن، تنها بهره ما از قرآن شده است، خواندن قرآن برای ثواب، بدون فهم قرآن؟ چه شده است ما معارف دین مان را از قرآن اخذ نمی کنیم؟ چه شده است که دیگر منابع دینی اصل شده است و قرآن در حاشیه قرار گرفته است؟ مگر منبع اصلی دین قرآن نیست و دیگر منابع دینی نباید اعتبار خود را از قرآن کسب کنند؟

💠 علامه طباطبائی(ره) در تفسیر شریف المیزان در خصوص مهجوریت قرآن حتی در مراکز تخصصی دینی بیانی بس عجیب دارد: اگر در باره علوم دینی دقت کنی، خواهى دید که طورى تنظیم شده که پیدا است گویى هیچ احتیاجى به قرآن ندارد، حتى ممکن است یک محصل همه آن علوم را فرا بگیرد متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود، و همه این درسها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گردد، و حتى به پایه اجتهاد نیز برسد، ولى قرآن را آن طور که باید نتواند قرائت کند، و یا به عبارتى اصلاً دست به هیچ قرآنى نزده باشد (المیزان، ۵/ ۴۵۰).

💠 ریشه این مشکل در مبانیِ غلطی است که در میان برخی اندیشمندان دینی ما رایج شده و گفتمان دینی ما را تحت الشعاع خود داده است. تا این مبانی و این گفتمان تصحیح نگردد، قرآن و منظومه فکری قرآنی، محور دین فهمی و دین داری ما نخواهد بود. بر این اساس، تحول در مبانی و گفتمان دینی رایج و حرکت در مسیر دین فهمی و دین داری بر پایه قرآن و منظومه فکری قرآنی امری لازم و ضروری است.

💠 «مدرسه تحولی مطالعات قرآنی» در راستای تحول گفتمانی فوق الذکر شکل گرفته است. هدف این مدرسه تربیت نیروی متخصص از میان دانشجویان و طلاب جوان علوم دینی (و یا دغدغه مندان مطالعات تخصصی علوم دینی) که با منظومه مفاهیم تدبری قرآن آشنا هستند، گفتمان قرآن محور دینی و مبانی آن را به خوبی می شناسند و این توانایی علمی و مهارتی را کسب کرده اند که به تدریج وارد یکی از عرصه های پژوهش، آموزش یا ترویج این گفتمان شوند.

✅ مخاطب این مدرسه کیست؟

💠 حرکت تحولی، نیاز به فکر و نیروی جوان دارد. حرکت تحولی نیاز به عدم پافشاری بر باورهای غلط گذشته و قدرت آزاد اندیشی، خلاقیت و فکر نو دارد. حرکت تحولی نیاز به همت بلند، تلاش پیگیر و صبر و استقامت دارد. از این رو مخاطب این مدرسه، نخبگان جوان دانشگاه و حوزه هستند که اهل فکر، آزاد اندیشی، خلاقیت، همت و تلاش هستند.

💠 امروزه عملاً مقطع اصلی انتخاب آزادانه و آگاهانه‌ی مسیر تحصیلی برای بسیاری از جوانان مؤمن (به ویژه در شهر تهران) بعد از مقطع کارشناسی است، از این رو بسیاری از دانشجویان مؤمن، بعد از مقطع کارشناسی، به سمت رشته های دینی حوزه و دانشگاه تغییر رشته می دهند. هر چند این امر ناشی از اشکالات ساختاری در سازمانها و نهادهای مسئول، خانواده ها و… می باشد، اما در هر صورت این ظرفیت می تواند به سمت و سوی درست سوق داده شود. بر این اساس، مخاطب اصلی مدرسه تحولی مطالعات قرآنی، جوانان تحول خواه مؤمنی هستند که:

🔻1.قبلاً تحصیل در رشته های علوم دینی دانشگاه و حوزه را شروع کرده اند و با شرکت در دوره های تدبر در قرآن مؤسسه، مهجوریت قرآن در این رشته ها! را درک کرده اند و با عزم جزمی می خواهند با نگاه قرآن محور رشته های خود را دنبال کنند.

🔻2.هنوز تحصیل در این رشته ها را شروع نکرده اند، اما شرکت در دوره های تدبر در قرآن مؤسسه، این انگیزه را برای ایشان دو چندان شده است که با گرایش قرآنی به سمت رشته های دینی حوزه و دانشگاه تغییر رشته دهند.

💠 مدرسه تحولی مطالعات قرآنی، پایگاهی است برای جذب، تربیت و پرورش این جوانان تا به تدریج بتوانند به عنوان یک نیروی متخصص در زمینه گفتمان قرآنی فعالیت کنند.