درخواست صدور گواهینامه

نکته: این فرم تنها برای کسانی است که در سامانه آموزش مجازی تدبّر در قرآن (به نشانی faragir.tadabor.ir) سه دوره تدبر و زبان عربی قرآنی را بطور کامل گذرانده اند یا در سامانه آموزش مجازی تدبّر در قرآن دانشجویی (به نشانی samk.tadabor.ir) سه دوره تدبر در قرآن یا دو دوره آموزش عربی قرآنی را بطور کامل گذرانده اند.
  • همه اطلاعات فوق را دقیق و کامل وارد کنید.
  • 💡لطفاً تصویر پرسنلی خود را در قالب یکی از فرمت های jpg, png حداکثر تا اندازه 2 مگابایت بارگذاری فرمایید. 🚨لطفاً عکسی با وضوح و کیفیت مناسب بارگذاری فرمایید. 🚨لطفاً از بارگذاری عکس های سلفی، عکس با پس زمینه رنگی و هر آنچه از چارچوب عکس پرسنلی خارج است، خودداری کنید. در غیر اینصورت گواهینامه شما صادر نخواهد شد.
    انواع فایل های مجاز : jpg, png.