معرفی دوره تخصصی تدبر در قرآن

مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت در جهت آموزش مهارت تدبر در قرآن کریم و گسترش و تعمیق گفتمان قرآن و ولایت در میان دانشجویان و طلابی که قصد، همت و فرصت جدی بر یادگیری تدبر در قرآن را دارند، اقدام به طراحی دوره تخصصی تدبر در قرآن کرده است. این دوره خود شامل دو دوره پایه و آموزش تخصصی می باشد.

۱- دوره پایه:

در این دوره مباحث پایه، جهت آشنایی با تدبر در قرآن مطرح می شود. این دوره مقدمه ای جهت ورود به آموزش تخصصی تدبر در قرآن نیز می باشد.

۱-۱- مواد درسی

تدبر در سوره های قرآن: ۶ واحد

زبان وحی مقدماتی (آموزش زبان، ادبیات و عربی قرآنی): ۲ واحد (اختیاری)

آشنایی با مبانی تدبر در قرآن: ۲ واحد (اختیاری)

نکته: طلاب، دانشجویان رشته های الهیات و ادبیات عرب و افرادی که تسلط خوبی بر ادبیات عرب دارند، می توانند واحد زبان وحی مقدماتی را صرفاً با قبولی در امتحان پایانی بگذرانند.

۲-۱- سوره ها

مدنی و حاکمیتی: ۱۰ سوره حدید تا تحریم

مکی و بنیادی-اعتقادی: ۴ سوره مزمل تا انسان

۳-۱- مدت دوره

۳ ترم

۴-۱- ترم بندی

 • ترم اول: تدبر در قرآن۱(صف، جمعه، منافقون، مزمل و مدثر)
 • ترم دوم: تدبر در قرآن۲(حدید، مجادله و حشر)+ زبان وحی مقدماتی(اختیاری)
 • ترم سوم: تدبر در قرآن۳(تغابن، طلاق، تحریم، قیامت و انسان)+ آشنایی با مبانی تدبر در قرآن(اختیاری)

 

۲- دوره آموزش تخصصی:

دوره آموزش تخصصی، برای افرادی است که صرف آشنایی با تدبر در قرآن و معارف تدبری تعدادی از سوره های قرآن برای آنها کافی نیست، لذا به دنبال آشنایی تخصصی یا نیمه تخصصی با بحث تدبر در قرآن به عنوان جان مایه اصلی دین‌شناسی هستند، و البته وقت و حوصله لازم برای انجام این کار را نیز دارند. این دسته از مخاطبان، یا مشغول تحصیل در رشته های تخصصی دین شناسی هستند، مانند طلاب حوزه های علمیه و یا دانشجویان رشته‌های الهیات به ویژه علوم قرآن و حدیث، یا قصد تغییر رشته به اینگونه رشته ها دارند و یا اینکه می‌خواهند به صورت غیر رسمی و شخصاً، ورود تخصصی- نیمه تخصصی به مباحث دینی- قرآنی داشته باشند.

۱-۲- هدف

تربیت افرادی که با مبانی و روش تدبر قرآن به طور مستند و مستدل آگاه بوده و مهارت تدبر در قرآن را نیز کسب کرده اند و به تدریج می توانند در عرصه های مختلف ترویج و آموزش تدبر در قرآن و پژوهشهای تدبری ورود پیدا کنند.

۲-۲- مواد درسی

 • تدبر در قرآن: ۱۲واحد
 • زبان وحی (آموزش زبان، ادبیات و عربی قرآنی): ۶ واحد
 • مبانی تدبر در قرآن و علوم قرآنی مورد نیاز: ۴ واحد
 • آشنایی با سنت و سیره معصومین(علیهم السلام): ۲واحد

۳-۲- مدت دوره

۶ ترم

۴-۲- ترم بندی

 • ترم اول: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۱)+ زبان وحی(۱)
 • ترم دوم: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۲)+ زبان وحی(۲)+ مبانی(۱)
 • ترم سوم: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۳)+ زبان وحی(۳)+ مبانی(۲)
 • ترم چهارم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۱)+ مبانی(۳)
 • ترم پنجم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۲)+ آشنایی با سنت و سیره معصومان علیهم السلام(۱)
 • ترم ششم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۳)+ آشنایی با سنت و سیره معصومان علیهم السلام(۲)

۵-۲- شرایط و الزامات شرکت در دوره

 • گذراندن تمام مواد درسی دوره پایه (حتی موارد اختیاری) و قبولی در آزمون ورودی شامل این مواد درسی
 • دانشجوی رشته الهیات (به ویژه علوم قرآن و حدیث) یا طلبه سطح۱
 • اختصاص حداقل سه ساعت زمان برای تمارین و مباحث کلاسها به صورت هفتگی

نکته: دانشجویان رشته های غیر از الهیات که قصد تغییر رشته به سمت حوزه یا رشته های الهیات را دارند نیز می توانند در این دوره شرکت کنند. همچنین دانشجویانی که قصد، همت و فرصت مطالعات تخصصی دینی را دارند، اما قصد تغییر رشته را ندارند نیز به شرط تأیید اساتید دوره پایه و قبولی در آزمون ورودی می توانند در این دوره شرکت کنند.