معرفی دوره های تدبر در قرآن مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت

(دوره نخبگانی تدبر در قرآن)

مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت در جهت آموزش مهارت تدبر در قرآن کریم و گسترش و تعمیق گفتمان قرآن و ولایت در میان دانشجویان و طلابی که قصد، همت و فرصت جدی بر یادگیری تدبر در قرآن را دارند، اقدام به طراحی «دوره نخبگانی تدبر در قرآن» کرده است. این دوره خود شامل دو دوره «پایه» و «آموزش تخصصی» می باشد.

۱- دوره پایه:

در این دوره، مباحث پایه، جهت آشنایی با تدبر در قرآن مطرح می شود.

۱-۱- مواد درسی

تدبر در سوره های قرآن: ۶ واحد

زبان وحی مقدماتی (آموزش مباحث پایه زبان، ادبیات و عربی قرآنی): ۲ واحد (اختیاری)

آشنایی با مبانی تدبر در قرآن: ۲ واحد (اختیاری)

نکته: طلاب، دانشجویان دانشگاه شهید مطهری و امام صادق(ع)، دانشجویان رشته های الهیات و ادبیات عرب و افرادی که تسلط کاملی بر ادبیات عرب دارند، نیازی به گذراندن درس «زبان وحی مقدماتی» ندارند.

۲-۱- سوره ها

مدنی (پسا حاکمیتی): ۱۰ سوره حدید تا تحریم

مکی (پیشا حاکمیتی): ۴ سوره مزمل تا انسان

۳-۱- مدت دوره

۳ ترم

۴-۱- ترم بندی

 • ترم اول: تدبر در قرآن۱(ممتحنه، صف، جمعه، منافقون و مزمل)
 • ترم دوم: تدبر در قرآن۲(مدثر، قیامت، انسان، تغابن، طلاق و تحریم)+ زبان وحی مقدماتی(اختیاری)
 • ترم سوم: تدبر در قرآن۳(حدید، مجادله و حشر)+ آشنایی با مبانی تدبر در قرآن(اختیاری)

۲- دوره آموزش تخصصی:

بعد از آشنایی با مباحث پایه ای تدبر در قرآن در «دوره پایه» ، آموزش تخصصی تدبر در قرآن آغاز می شود. هدف این دوره، تربیت افرادی است که با مبانی و روش تدبر قرآن به طور مستند و مستدل آگاه بوده و مهارت تدبر در قرآن را نیز کسب کرده اند و به تدریج می توانند در عرصه های مختلف ترویج و آموزش تدبر در قرآن و پژوهشهای تدبری ورود پیدا کنند.

۱-۲- مواد درسی

 • تدبر در قرآن: ۱۲واحد
 • زبان وحی (آموزش زبان، ادبیات و عربی قرآنی): ۶ واحد
 • مبانی تدبر در قرآن و علوم قرآنی مورد نیاز: ۴ واحد
 • آشنایی با سنت و سیره معصومین(علیهم السلام): ۲واحد

۲-۲- مدت دوره

۶ ترم

۳-۲- ترم بندی

 • ترم اول: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۱)+ زبان وحی(۱)
 • ترم دوم: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۲)+ زبان وحی(۲)+ مبانی(۱)
 • ترم سوم: آموزش روش تدبر در قرآن در قالب سوره های کوچک(۳)+ زبان وحی(۳)+ مبانی(۲)
 • ترم چهارم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۱)+ مبانی(۳)
 • ترم پنجم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۲)+ آشنایی با سنت و سیره معصومان علیهم السلام(۱)
 • ترم ششم: تمرین تدبر در سوره های متوسط و بلند(۳)+ آشنایی با سنت و سیره معصومان علیهم السلام(۲)

۴-۲- شرایط و الزامات شرکت در دوره

 • گذراندن تمام مواد درسی دوره پایه (حتی موارد اختیاری) و قبولی در آزمون ورودی شامل این مواد درسی
 • دانشجوی رشته الهیات (به ویژه علوم قرآن و حدیث) یا طلبه سطح۱ (و یا دانشجویانی که در شرف تغییر رشته به سمت حوزه یا رشته های الهیات هستند و یا قصد جدی بر انجام این کار دارند.)
 • اختصاص حداقل سه ساعت زمان برای تمارین و مباحث کلاسها به صورت هفتگی

نکته: دانشجویانی که قصد، همت و فرصت مطالعات تخصصی دینی را دارند، اما نمی توانند تغییر رشته دهند، تنها در صورت تأیید اساتید دوره پایه و قبولی در آزمون ورودی می توانند در این دوره شرکت کنند.