فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

شرایط، ضوابط، قواعد و شهریه پیش دوره برای دانشجویان

🚦 1. شرایط، ضوابط و قواعد پیش دوره:

🔹 شرایط، ضوابط و قواعد پیش دوره به طور کامل در این لینک آمده است. حتماً به دقت مطالعه کنید و در صورت موافقت، در پیش دوره ثبت نام بفرمایید.

💳 2. شهریه پیش دوره

🔹 شهریه واقعی پیش دوره: ۸۰ هزار تومان

🔹 شهریه پیش دوره با تخفیف دانشجویی: ۳۰ هزار تومان

– جهت تسهیل حضور دانشجویان، شهریه دوره ها، به صورت حداقلی و با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است و باقیمانده هزینه های برگزاری دوره ها (اعم از هزینه های مربوط به سامانه و پشتیبانی فنی آن، پشتیبانی علمی دوره توسط اساتید، انجام امور اجرایی و آموزشی دوره توسط کادر اجرایی مؤسسه از مرحله تبلیغ و ثبت نام تا پایان دوره و…) با پیگیری مستمر از طریق خیرین مردمی تأمین می شود. البته در صفحه پرداخت، برای افرادی که استطاعت مالی دارند، این امکان وجود دارد که بیش از شهریه حداقلی دوره را پرداخت کرده و با این کار در امر تأمین هزینه های برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های تدبر در قرآن سهیم شوند.

در صورت تمایل از طریق دکمه ذیل ثبت نام بفرمایید.👇