نشانی دفتر مؤسسه: تهران، خ انقلاب، پل چوبی، خ ابن سینا(سپاه جنوبی)، بن بست نبوی، پلاک۱، واحد۵

برای دسترسی به مؤسسه می توان از ایستگاه “دروازه شمیران” در خط دو و چهار مترو و ایستگاه “پل چوبی” در خط یک اتوبوسهای تندرو(BRT) استفاده نمود.

 

کروکی:

untitled

تلفن دفتر مؤسسه: ۷۷۶۲۶۱۲۶ – ۷۷۶۲۶۱۴۶ -۰۲۱ (شنبه تا پنج شنبه-ساعت۱۳-۱۷)

تلفن مدیر اجرائی مؤسسه: ۰۹۱۲۷۰۸۵۳۹۶ میردهقان

ایمیل مؤسسه: tadabbor.quran@gmail.com

mohr3