مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن

انقلاب اسلامی ایران با شعار قرآن و برای تحقق معارف و اجرای سیاست‌ها و احکام آن پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است. بی‌تردید این انقلاب اگر خواهانِ رشد و بالندگی باشد، باید به درک قرآنی آحاد جامعه و توانمندی آنان در فهم قرآن، توجه جدی مبذول دارد. از همین رو یکی از توصیه‌های مهم و اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن[…]

دسته های مفهومی(سیاق) سوره‌های قرآن

پرونده‌ای که در پیوست همین مطلب قابل دسترسی‌است، دسته بندی آیات سوره های قرآن، بر اساس محتوا می باشد. معیار در دسته بندی ها، کامل شدن یک محتوا و شروع محتوای جدید است. در لسان کلاسهای تدبر به این دسته ها، سیاق یا کلام گفته می شود. سیاق‌بندی‌های ارائه شده، تکمیل سیاق بندی انجام شده اطلاعت بیشتر دربارهدسته های مفهومی(سیاق) سوره‌های قرآن[…]