فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

معرفی اساتید

محمد برزگر

دکترای علوم قرآن و حدیث

مؤسس و مدیر موسسه  جزئیات بیشتر

احسان شریفیان

دکترای شهرسازی

طلبه پایه نهم حوزه علمیه

عضو هیئت مؤسس و معاون موسسه  جزئیات بیشتر