%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c | ۲ |

پژوهشهای تدبری

مبانی تدبر در قرآن

مبانی تدبر در قرآن

یکی از سؤالات همیشگی مخاطبان این است که مبانی تدبر در قرآن چیست؟ در این راستا به برخی تحقیقات و مقالات مرتبط با مبانی تدبر در قرآن می پردازیم.

تبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

تبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

تبیینی علمی، گویا و مختصر در پاسخ به سؤال نقش حدیث و روایت در تدبر در قرآن

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

یکی از ثمرات عینی نگرش تدبری به قرآن، جدا ندیدن قرآن از سیاست و مسئله حکومت و تمدن است…

دسته های مفهومی(سیاق) سوره‌های قرآن

دسته های مفهومی(سیاق) سوره‌های قرآن

آنچه در ادامه می آید، دسته بندی سوره های قرآن، بر اساس محتوا می باشد. معیار در دسته بندی ها، تمام شدن یک محتوا و شروع محتوای جدید است. در لسان کلاسهای تدبر به این دسته ها، سیاق یا کلام گفته می شود…

تحلیل سیر تحول تفکر اسلامی، جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن

تحلیل سیر تحول تفکر اسلامی، جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تحلیلی تاریخی از سیر تحول تفکر اسلامی و در نتیجه ضرورت بازگشت به قرآن دارد که بسیار دقیق، خواندنی و تحول برانگیز است.

زمان پیدایش، سیر تحول و علل ماندگاری اخباری‌گری

زمان پیدایش، سیر تحول و علل ماندگاری اخباری‌گری

جریان اخباری گری با پرداخت افراطی به روایات، باعث کنار گذاشتن قرآن از علوم دینی و مهجوریت قرآن در میان عامه مردم شده، هنوز نیز به گونه های آشکار و پنهان در مراکز تخصصی دینی و باورهای عمومی مردم نقش ویژه ای ایفا می کند…

مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن

مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن

مقام معظم رهبری(حفظه الله) بارها بر اهمیت انس با قرآن و تدبر در آن تأکید کرده و آحاد جامعه را به این امر توصیه کرده اند…