%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c | ۲ |

پژوهشهای تدبری

تبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

تبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

تبیینی علمی، گویا و مختصر در پاسخ به سؤال نقش حدیث و روایت در تدبر در قرآن

مبادی و مبانی تدبر در قرآن

مبادی و مبانی تدبر در قرآن

بسیاری از فعالیتهای قرآنی، به مبنای فکری صحیح و روش متقن توجه کامل ندارند. اما طرح تدبر در قرآن دانشگاهیان از این حیث دارای غنای قابل توجهی است؛ در این راستا به برخی تحقیقات و مقالات مرتبط با مبادی و مبانی تدبر در قرآن می پردازیم.

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

تحلیل جامع سیاسی براساس نگرش تدبری به قرآن

یکی از ثمرات عینی نگرش تدبری به قرآن، جدا ندیدن قرآن از سیاست و مسئله حکومت و تمدن است. این مصاحبه از استاد صبوحی نمونه خوبی برای نشان دادن اثر نگاه تدبری در تصحیح نگرش سیاسی جوامع اسلامی است.

بحثی تحلیلی پیرامون سیر تطور تفکر اسلامی جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن

بحثی تحلیلی پیرامون سیر تطور تفکر اسلامی جهت درک ضرورت بازگشت امت به قرآن

علامه طباطبایی که در نگرش نسبت به قرآن کریم، چرخشی تاریخی را رقم زده است، در تفسیر المیزان تحلیلی تاریخی از سیر تطور تفکر اسلامی و نسبت آن با قرآن کریم دارد که بسیار دقیق، خواندنی، اموزنده و تحول برانگیز است.

پیدایش، سیر تطور و ماندگاری اخباری‌گری

پیدایش، سیر تطور و ماندگاری اخباری‌گری

جریان انحرافی اخباری گری با پرداخت افراطی به روایات و کنار گذاشتن قرآن (و هم چنین عقل)، باعث کنار گذاشتن قرآن از علوم دینی و مهجوریت قرآن در میان عامه مردم شده است. این انحراف از اوان دوران اسلامی شکل گرفته و هنوز نیز به گونه های آشکار و پنهان در میان حوزه های علمیه و باورها و اعتقادات عمومی مردم نقش ویژه ای ایفا می کند.

مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن

مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون تدبر در قرآن

مقام معظم رهبری(حفظه الله) بارها بر اهمیت انس با قرآن و تدبر در آن تأکید کرده و آحاد جامعه را به این امر توصیه کرده اند…

سیاق بندی کل قرآن(قسمت بندی مفهومی آیات سوره‌ها)

سیاق بندی کل قرآن(قسمت بندی مفهومی آیات سوره‌ها)

آنچه در ادامه می آید، دسته بندی سوره های قرآن، بر اساس محتوا می باشد. معیار در دسته بندی ها، تمام شدن یک محتوا و شروع محتوای جدید است. در لسان کلاسهای تدبر به این دسته ها، سیاق یا کلام گفته می شود…