%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c | ۲ |

اطلاعیه

نسخه ی الکترونیکی کتب زبان وحی

نسخه ی الکترونیکی کتب زبان وحی

مطالعه ی نسخه ی الکترونیکی کتب زبان وحی از طریق نرم افزار پاتوق کتاب

نذر فرهنگی

نذر فرهنگی

جهت گسترش و ترویج فرهنگ تدبر در قرآن کریم

بررسی جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

بررسی جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

تبیینی علمی، گویا و مختصر در پاسخ به سؤال نقش حدیث و روایت در تدبر در قرآن

تدبر در خطبه ی غدیر و زیارت عاشورا

تدبر در خطبه ی غدیر و زیارت عاشورا

لوح فشرده ی تدبر در خطبه ی غدیر، نگاهی متدبرانه به حدیث و حادثه ی غدیر است که توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین الهی زاده ارائه شده است .

مجموعه کتب تدبر در قرآن و سیره (تألیف استاد الهی زاده)

مجموعه کتب تدبر در قرآن و سیره (تألیف استاد الهی زاده)

مجموعه پانزده عنوان کتاب، تألیف استاد الهی زاده پیرامون تدبر در قرآن و سیره معصومان(ع)

مجموعه کتب تدبر در قرآن (تألیف استاد صبوحی)

مجموعه کتب تدبر در قرآن (تألیف استاد صبوحی)

کتاب تدبر در قرآن حزب مفصل، جلد پنجم و ششم، حاوی تدبر سور مزمل تا ناس، جهت استفاده عموم علاقه مندان توسط مؤسسه رهپویان امام رضا(ع) عرضه می گردد.

مجموعه DVD های ارائه تدبر سوره ها، توسط استاد صبوحی

مجموعه DVD های ارائه تدبر سوره ها، توسط استاد صبوحی

سطح اول و دوم از مجموعه تصویری ارائه استاد تدبر سور حزب مفصل شامل تدبر سور مزمل تا ناس، توسط مؤسسه رهپویان امام رضا(ع) عرضه می شود. در این مجموعه تدبر چهل و دو سوره توسط استاد محترم، حجت الاسلام صبوحی ارائه می شود.