خیّر گرامی؛
ضمن تشکر از نیت خیر خواهانه ی شما و آرزوی قبولی این عمل خیر در درگاه الهی،تذکر نکات زیر را ضروری می دانیم.

عناوین کلی مخارج و نیازمندی های موسسه در دکمه های زیر قابل مشاهده است. به صورت کلی دو راه برای حمایت در موارد زیر وجود دارد:

۱) کمک غیر نقدی: در مواردی مانند تهیه ی دفتر اداری و تجهیزات می توانید به صورت غیر نقدی کمک کنید. به این صورت که مثلا یکی از تجهیزات اداری مورد نیاز را تهیه و در اختیار موسسه قرار دهید و یا مکانی مناسب جهت دفتر اداری معرفیکنید یا در اختیار موسسه قرار دهید. برای این کار با کلیک بر روی هر گزینه نکات مورد نیاز را مطالعه نموده و از روش اعلام شده در ذیل آن اقدام نمایید.

۲) کمک نقدی: شما می توانید با کلیک بر روی هر گزینه به صورت مشخص در تامین هزینه های بخش مربوطه کمک نمایید. لازم به ذکر است که در هر قسمت با وارد کردن اطلاعات تماس خود می توانید از نحوه ی مصرف شدن مبلغ پرداخت شده ی خود مطلع شوید. ما به صورت مشخص فاکتورهای مربوطه را برای شما ارسال خواهیم کرد تا از مصرف کمک های خود در بخش مورد نظرتان اطمینان حاصل کنید.

👇گزینه ی مورد نظرتان را انتخاب کنید👇

%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa %d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1

%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c %d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa