تاب و لوح فشرده «رهروان را عاشورا» تألیف استاد الهی زاده توسط مؤسسه تدبر در قرآن و سیره مشهد مقدس منتشر شد. در این مجموعه، براساس نگاه تدبری، ابعاد مختلف حرکت تمدن ساز امام حسین(ع) تبیین شده است. در این راستا محتوای بحث مشتمل بر چهار فصل است که به ترتیب عبارتند از: تدبر سیره امام حسین (ع)، تدبر در سوره مبارک فجر، تدبر در زیارت عاشورا و تدبر در زیارت اربعین.

برای تهیه این کتاب و لوح فشرده آن می توانید با هماهنگی قبلی به مؤسسه رهپویان امام رضا (ع) واقع در تهران، خ انقلاب، پل چوبی، خ ابن سینا(سپاه جنوبی)، بن بست نبوی، پلاک۱، واحد۵

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۸۵۳۹۶