%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c | ۲ |

چاپ کتاب تأسیس تمدن وحیانی(تدبر در سیره پیامبر اعظم(ص))

چاپ کتاب تأسیس تمدن وحیانی(تدبر در سیره پیامبر اعظم(ص))

این کتاب تألیف حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدحسین الهی زاده است که در سه بخش «پیش از رسالت»، «پس از رسالت» و «پس از هجرت» به شرح سیره پیامبر اعظم(ص) می پردازد.

کتاب و لوح فشرده «رهروان راه عاشورا»

کتاب و لوح فشرده «رهروان راه عاشورا»

این مجموعه تألیف استاد الهی زاده بوده و شامل تدبر در سیره امام حسین(ع)، تدبر در سوره فجر، تدبر در زیارت عاشورا و زیارت اربعین می باشد.