ساختار آموزشی مؤسسه

فعالیتهای مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت در دو سطح «عمومی» و «تخصصی» طراحی شده است. سطح عمومی در قالب دو «مدرسه مجازی تدبّر در قرآن» و «مدرسه زبان وحی» و ویژه عموم دانشجویان، فارغ التحصیلان و طلاب جوان است. فعالیت‌های این مدارس، در حال حاضر با پذیرش علاقه مندان در طول سال در حال انجام است. سطح تخصصی، در قالب «مدرسه مطالعات قرآنی» پیشبینی شده و ویژه آن دسته از دانش آموختگان جوان مدارس مجازی مؤسسه است که قصد ورود تخصصی به مطالعات قرآنی را دارند. این مدرسه در مرحله تدوین دروس و منابع و طراحی دوره می‌باشد.

جهت آشنایی بیشتر با هر یک از این مدارس بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید:

۱- مدرسه مجازی تدبر در قرآن

۲- مدرسه مجازی زبان وحی

۳- مدرسه حضوری مطالعات قرآنی