ساختار آموزشی مؤسسه

فعالیتهای مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت در دو سطح «عمومی» و «تخصصی» طراحی شده است.

سطح عمومی در قالب دو «مدرسه مجازی تدبّر در قرآن» و «مدرسه زبان وحی» و ویژه عموم دانشجویان، فارغ التحصیلان و طلاب جوان است.

سطح تخصصی، در قالب «مدرسه مطالعات قرآنی» پیشبینی شده و ویژه آن دسته از طلاب و دانشجویان جوانی است که قصد ورود تخصصی به مطالعات قرآنی را دارند.

جهت آشنایی بیشتر با هر یک از این مدارس بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید:

۱- مدرسه مجازی تدبر در قرآن

۲- مدرسه مجازی زبان وحی

۳- مدرسه حضوری مطالعات قرآنی