غفلت از مضامین مهم سوره تحریم، در اثر حاکم کردن شأن نزول بر قرآن

یکی از مهم ترین مبانی تدبر در قرآن عدم حاکم کردن هیچ منبع دیگر بر قرآن است. از زمره این موارد عدم حاکم کردن شأن نزول و اخبار تاریخی درباره سوره ها بر مفاهیم مستفاد از خود سوره ها می باشد. عدم توجه به این مسأله در طول تاریخ باعث اشتباه در فهم بسیاری از آیات و سوره های قرآن شده است. یکی از موارد روشن، سوره مبارک تحریم است، که معارف بسیار مهم آن در طول تاریخ و در میان تفاسیر فریقین، به دلیل تحمیل شأن نزول بر قرآن، پنهان مانده است.

در مقاله ذیل ابتدا همه نقل های مطرح، درباره شأن نزول سوره تحریم جمع آوری، جمع بندی و موارد اشکال آنها مشخص شده و در ادامه نشان داده شده است که چگونه می توان با تدبر در سوره تحریم و بدون مراجعه به اخبار شأن نزول، هم می توان به فهم کاملی از سوره دست یافت و هم از سوی دیگر به ساختگی بودن اخبار تاریخی پیرامون سوره تحریم پی برد.

لینک مقاله:

عدم فهم صحیح سوره تحریم در اثر حاکمیت شأن نزول بر قرآن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *