تبیین جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

مقاله «بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن به قرآن، براساس تفاوت دو مرحله تدبر و تبیین(تفسیر)» نوشته یکی از اساتید مؤسسه، در دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج (نشریه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی بنیاد اسراء تحت نظارت آیت الله جوادی آملی) به چاپ رسید. علاقه مندان به مبانی تدبر با خواندن این مقاله، می توانند تفاوت نقش «سنت و روایات» را در دو مرحله تدبر و تبیین (تفسیر) قرآن کریم دریابند.

در آغاز این مقاله، نگرش علامه طباطبایی نسبت به جایگاه «سنت» در تفسیر قرآن کریم، مورد بازخوانی قرار گرفته است و جمع بندی جامعی از نظرات مختلف ایشان در جای جای المیزان صورت پذیرفته است. بر این اساس:

  • قرآن در بیان ظواهر خود، از غیر -حتی از سنت- مستقل است.
  • تبیین و تفصیل بیانات قرآن کریم که از ظواهر اولیه آن بدست نمی آید، بر عهده سنت می باشد.

سپس با توضیح، تکمیل و تفصیل این نظرگاه و تعریف دو مرحله متفاوت تدبر و تبیین قرآن کریم، چنین بیان شده است که مرحله «تدبر در قرآن» مربوط به ظواهر قرآن بوده و مستقل از سنت است اما در مرحله «تبیین» یا به تعبیر دیگر «تفسیر»، سنت نقش بی بدیلی دارد. برای مطالعه این مقاله به اینجا (مقاله شماره ۷) یا به اینجا مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *