بسمه تعالی

فعالیت‌های قرآنی رایج، کمتر توانسته نیاز جوان امروزی را در جهت دینداری آگاهانه و همه جانبه نگر تأمین کند؛ در این میان، حرکت تدبر در قرآن به عنوان جنبشی تحول‌آفرین، توانسته مسیر را برای بهره مندی از این نوع دینداری هموار کند، قرآن را به صحنه آورَد و به مرکز توجهات نخبگان مبدل سازد. 

مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت  نیز در امتداد همین حرکت، سعی دارد در نحوه فعالیت قرآنی خود، به نحوی عمل کند که قشر نخبه و دانشگاهی قدم‌هایی مهم را در فراگیر ساختن این نوع از دینداری بردارد. تجربه ۱۲ ساله در زمینه آموزش تدبر در قرآن  به دانشگاهیان و کسب موفقیت‌های نسبی، مؤید این است که می‌توان فعالیتی قرآنی تعریف کرد که پویایی، تعامل‌محور بودن، کارآمدی، به‌روز بودن و در عین حال متقن و روشمند بودن از خصوصیات اصلی آن باشد و مورد توجه این قشر قرار گیرد. 

بر این اساس، این مؤسسه در نظر دارد در نوبت جدید از آغاز دوره‌های تدبر در قرآن نخبگانی، یک دوره آشنایی عمیق با بحث تدبر در قرآن، تحت عنوان «دوره فراگیر تدبر در قرآن» ویژه دانشجویان را در قالبی کارگاهی و تعاملی برگزار نماید. هدف از این دوره آشنا نمودن مخاطبان با مفهوم و روش تدبر در قرآن و همچنین ارائه برخی از مهمترین معارف قرآنی در قالب تدبر ده سوره «حدید تا تحریم» می‌باشد. این مجموعه سوره‌ها، یک بسته منسجم و جامع از سوره‌های مدنی و اجتماعی قرآن هستند که محتوای آنها سرشار از مفاهیم فردی-اجتماعی و تمدن ساز قرآنی است.

لازم به ذکر است که این دوره بخشی از بسته جامع آموزشی تدبر در قرآن  مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت بوده و در حقیقت مقدمه و پیش‌نیاز برگزاری دوره‌های پیشرفته‌تر جهت آموزش تدبر در قرآن خواهد بود. (جهت آشنایی با سایر دوره‌ها به صفحه امور آموزشی مراجعه کنید)